พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

 

 ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562-2563

ข่าวประชาสัมพันธ์