พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์