มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 • เอกสารการเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผล
 • ขั้นตอนการขอรับลิงค์ถ่ายทอดสดวันฝึกซ้อมย่อยใหญ่ เฉพาะพื้นที่สงขลา
  • กรอกแบบฟอร์มขอลิงค์ฯ โดยระบุชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่สังกัด
  • ทางสำนักฯ จะทำการส่ง URL การถ่ายทอดสดฯ ไปยัง อีเมล์ที่ระบุในแบบฟอร์มข้างต้น
  • ขั้นตอนเข้าใช้งานอีเมล์ของบุคลากร  เข้าเว็บไซต์ http://gmail.rmutsv.ac.th 
  • กรอกข้อมูลการ Sign in ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ของระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (e-Passport) คลิก Login เพื่อเข้าระบบอีเมล์
  • ตรวจดูอีเมล์ ผู้ส่ง Youtube หัวข้อเรื่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย sent you a video: "วันฝึกซ้อมย่อยใหญ่ สงขลา"  
  • คลิกที่ลิงค์หรือรูป วันฝึกซ้อมย่อยใหญ่ สงขลา จะแสดงหน้าเว็บ Youtube
  • กรณีที่หน้าเว็บไซต์แสดง นี่เป็นวิดีโอส่วนตัว หากเจ้าของวิดีโอนี้อนุญาตให้คุณเข้าถึงได้ โปรดลงชื่อเข้าใช้  คลิกลงชื่อเข้าใช้ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ของระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (e-Passport)  ....@rmutsv.ac.th
  • กรณีเข้ารับชมไม่ได้ ติดต่อ 074-317146 หรือ Chat Facebook : https://www.facebook.com/RMUTSV.ARIT/
 • ลิงค์สำหรับการรับชม สำหรับผู้ขอรับรับลิงค์ถ่ายทอดสดวันฝึกซ้อมย่อยใหญ่ เฉพาะพื้นที่สงขลา
อีเมล์ของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น @rmutsv.ac.th