มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

คำชี้แจง : บัณฑิตรุ่นสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2563 ร่วมประเมินความพึงพอใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบประเมินออนไลน์ที่ https://url.rmutsv.ac.th/y1goc

หรือแสกน QR Code ที่