พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์