พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผู้สนับสนุน