มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผู้สนับสนุน

    มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาคัดเลือกร้านครุยชุลีมาศ ตรอกนคร ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพ ซึ่งเป็นร้านที่มีประสบการณ์ในการตัดชุดครุย ให้กับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสวมใส่ได้ถูกต้องตามระเบียบ ทางร้านชุลีมาศจะมาวัดตัวในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ใต้ถุนตึกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา เวลา 10.00-16.00 น.

    หมายเหตุ : บัณฑิตที่ใส่ชุดครุยไม่ถูกต้องตามระเบียบ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ที่มาข้อมูล : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย