มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผู้สนับสนุน

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: ldap_profile. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/rmutsv/public_old7/includes/bootstrap.inc).

    มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาคัดเลือกร้านครุยชุลีมาศ ตรอกนคร ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพ ซึ่งเป็นร้านที่มีประสบการณ์ในการตัดชุดครุย ให้กับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสวมใส่ได้ถูกต้องตามระเบียบ ทางร้านชุลีมาศจะมาวัดตัวในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ใต้ถุนตึกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา เวลา 10.00-16.00 น.

    หมายเหตุ : บัณฑิตที่ใส่ชุดครุยไม่ถูกต้องตามระเบียบ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ที่มาข้อมูล : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย