พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผู้สนับสนุน

เทปบันทึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559


กำหนดการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560
เวลา 08.20 น. 
- เริ่มการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เวลา 09.30 น. 
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
- นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  เฝ้า ฯ รับเสด็จ
- ผู้แทนนักศึกษา และผู้แทนศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย
- เสด็จเข้าอาคารศูนย์ประชุม ฯ
- เสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรอง
- ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม
- ทรงฉลองพระองค์ครุย
- เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องประชุม
- เสด็จเข้าห้องประชุม
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  (ตามลำดับ)
- เสด็จออกจากห้องประชุมไปยังห้องรับรอง
- ประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง (ประมาณ 10 นาที)
- เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องประชุม
- เสด็จเข้าห้องประชุม
- ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  (ตามลำดับ)

เวลา 11.30 น. 
- เสด็จออกจากห้องประชุมไปยังห้องรับรอง
- เสด็จเข้าห้องรับรอง
- ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
- เสวยพระกระยาหารกลางวัน (เป็นการส่วนพระองค์)
- ทรงฉลองพระองค์ครุย

เวลา 12.30 น. 
- เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องประชุม
- เสด็จเข้าห้องประชุม
- ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  (ตามลำดับ)
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
- เสด็จออกจากห้องประชุม
- เสด็จ ฯ ไปยังห้องรับรอง
- ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
- เสด็จออกจากห้องรับรอง

เวลา 13.10 น.
- เสด็จออกจากอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
- เสด็จ ฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง

เวลา 13.30 น.
- เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

เวลา 13.50 น.
- รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

    วันที่ 18 กันยนยน  2559 เวลา 08.00 - 14.30 น. ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และสามารถรับชมทีวีวงจรปิด ณ.ที่พักผู้ปกครอง บริเวณพื้นที่โล่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ดาวน์โหลดกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: ldap_profile. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/rmutsv/public_old7/includes/bootstrap.inc).